STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er en individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser.

Uddannelsen kan tilbydes efter afslutning af folkeskole, privatskole, specialskole eller senere. Uddannelsen skal påbegyndes inden det fyldte 25. år.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller arbejdsmarkedet, men skal give den unge kompetencer til et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt.
 

 Studerende