Uddannelsesvalg

Hvis du har brug for inspiration og hjælp til at vælge en uddannelse, kan du læse mere omkring det her.

I adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser, dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til.

Erhvervsuddannelseskortet giver dig et overblik over, hvor i landet du kan tage en erhvervsuddannelse.

Få inspiration til dit valg af erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse på www.UG.dk

E-vejledning er landsdækkende anonym uddannelsesvejledning for alle.

Studievalg Danmark vejleder alle, der er interesseret i en videregående uddannelse og efteruddannelse.

Til højre kan du finde yderligere information omkring det ovenstående.