Adgangskortet

Adgangskortet

I adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser, dit valg af gymnasial uddannelse giver adgang til.

Du kan bruge Adgangskortet, når du vil undersøge hvilke videregående uddannelser, du har adgang til efter din ungdomsuddannelse.

Du kan tjekke en ungdomsuddannelse, som du er i gang med eller evt. færdig med, men du kan også tjekke ungdomsuddannelser, som du overvejer at starte på.

For at få adgang til en videregående uddannelse skal du opfylde de specifikke adgangskrav, som er krav om bestemte fag og niveauer, du skal have opnået.

Dine valg af retning eller fag på ungdomsuddannelsen kan påvirke dine muligheder bagefter, og du kan bruge Adgangskortet til at tjekke hvordan.

Ungdomsuddannelserne omfatter de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) samt alle erhvervsuddannelserne, herunder dem med eux.

De videregående uddannelser i Adgangskortet omfatter erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, universiteternes bacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser samt visse uddannelser inden for politi og forsvar.

Du kan læse mere eller gå direkte til adgangskortet her