STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser.

Uddannelsen kan tilbydes efter afslutning af folkeskole, privatskole, specialskole eller senere. Uddannelsen skal påbegyndes inden man fylder 25 år.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller arbejdsmarkedet, men skal give den unge kompetencer til et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt.

Du kan læse mere om STU i pjecerne herunder: