Målgruppevurdering til STU

UU vurderer, om en ung er i målgruppen til STU.

Vurderingen kan ske i forbindelse med afslutning af grundskoleforløb fra folkeskole, privatskole eller specialskole. Det er også muligt at blive målgruppevurderet til STU efter afslutning af undervisningspligten, hvis det bliver aktuelt.

 

Hvis UU vejlederen vurderer, at en STU er en god løsning, afleverer UU en indstilling til kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune. Man modtager selv et eksemplar af den indstilling, der er sendt til godkendelse.

UU vil støtte sig til andre vurderinger af den unges funktion - herunder fx PPR-vurdering, hvis den findes. Forældre og den unge bliver inddraget i målgruppevurderingen og kan give input til indhold.

Det er kommunalbestyrelsen der, på baggrund af UU's indstilling, træffer beslutning om, hvorvidt den unge er i målgruppen til STU.