7.-10. klasse

Vælg det klassetrin du ønsker at se nærmere på og læs mere om erhvervspraktik, brobygning, introkurser, skills, uddannelsesparathed og meget mere.
Du kan også kontakte UU-vejlederen på din skole.

Om vejledningen i 7.-10. klasse

Uddannelsesvejlederne vil være på skolerne for at støtte eleverne i den proces, det er at træffe et godt uddannelsesvalg, der hænger sammen med ens interesser, evner og muligheder.

Vejlederne vil typisk være på skolerne på fastlagte dage og kommer ud i klasserne og giver kollektiv vejledning, som skal bygge ovenpå den viden og de færdigheder, som eleverne bl.a. har tilegnet sig gennem skolens arbejde med “Uddannelse og Job”.

Vejledningen arbejder målrettet mod, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. har de personlige, sociale og faglige forudsætninger til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

For de elever der pr. 1 december i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, vil der være en særlig vejledningsindsats med gruppe- og individuelt baserede aktiviteter.

Har du overvejet ...?