Velkommen til UU UngeVejen


UU leverer vejledning og sparring til skoleelever og unge i Faxe Kommune i tæt samspil med vore samarbejdsparterne for at skabe mulighed for, at de unge uddanner sig på højest opnåelige niveau.

Vejledningen skal blandet andet bidrage til:

  • at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet
  • at alle unge gennemfører en uddannelse, der giver erhvervskompetence
  • at færrest mulige falder fra og vælger om i uddannelserne.

Vejledningen er i særlig grad målrettet unge, som har vanskeligheder ved at vælge, begynde på eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Har du brug for vejledning - så kontakt os

Din UU-vejleder kan hjælpe dig videre hvis du:

  • ikke har en ungdomsuddannelse
  • er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge
  • er stoppet på en ungdomsuddannelse
  • overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse
  • har andre spørgsmål omkring uddannelse og job