Uddannelsesplanens indhold

STU består af både undervisning, træning og praktiske aktiviteter - herunder praktikforløb i virksomheder og institutioner.

Uddannelsesplanen justeres mindst en gang om året af UU.

Uddannelsesplanen indeholder blandt andet:

  • Den unges mål for hele uddannelsen
  • Planlagte vejledningssamtaler under forløbet
  • Evt. afklaringsforløb til ungdomsuddannelsen (undervisning, træning, praktiske aktiviteter, praktik og andet)
  • Uddannelsens delelementer (personlige, sociale og faglige mål for hver uddannelsesdel samt en beskrivelse af den planlagte udvikling af den unges kompetencer)
  • En oversigt over de forskellige uddannelseselementer.