Kvalitetsstandard

I forlængelse af den politiske aftale af 21. maj 2022 om STU, ønsker Faxe Kommune at forbedre indgåelsen af de kommende leverandøraftaler, dvs. de aftaler, som skal indgås efter udmøntningen af den politiske aftale 1. august 2023.

Du kan læse mere om det i kvalitetsaftalen nedenfor. 

Link til kvalitetsguide: https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/ansvar-og-aktoerer/kvalitetsaftaler-og-kvalitetsparametre