Specialpædagogisk Støtte (SPS)

SPS står for specialpædagogisk støtte og søges på din ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt for at du kan gennemføre dit uddannelsesforløb.

Om SPS

På ungdomsuddannelserne er der ofte tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere og psykologer, der på forskellig vis har mulighed for at støtte dig i dit uddannelsesforløb.
Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

Betingelser

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:

  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • Være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til
  • Være uddannelsesaktiv

Du kan søge om SPS så snart du er optaget på en ungdomsuddannelse og det er dit uddannelsessted, som søger.

Hvis du har behov for at søge støtte, så er det vigtigt, at dine vanskeligheder beskrives i din ansøgning, så dit kommende uddannelsessted bliver opmærksom på, at de skal søge om specialpædagogisk støtte til dig.

Tal derfor med din uddannelsesvejleder på din skole, så I i fællesskab kan sikre, at der bliver gjort opmærksom på dit behov for støtte.

Læs mere om SPS her


På ungdomsuddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.
SPS kan søges på din ungdomsuddannelse, hvis du eksempelvis har udfordringer i forbindelse med: