SU

SU står for Statens Uddannelsesstøtte og er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig!

Du skal opfylde en række betingelser

 • Du skal være optaget på en SU-godkendt uddannelse
 • Du skal være studieaktiv
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år
 • Du skal være dansk statsborger
 • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte
 • Der er en grænse for, hvor meget du må have af anden indtægt ved siden af SU’en

Hvor meget kan du få?

Hvor meget du kan få i SU afhænger af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Hvis du er mellem 18 og 20 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU bl.a afhængig af dine forældres indkomst.

Se alle aktuelle satser for SU her

Sådan ansøger du:

 • Du søger SU via hjemmesiden SU.dk (MinSU)
 • Du skal bruge dit NemID, når du søger
 • Du kan tidligst søge SU måneden før din uddannelse begynder (Begynder din uddannelse eksempelvis d. 13. august, kan du tidligst søge om SU den 1. juli)
 • Husk at vælge det rigtige uddannelsessted, når du søger (en del laver fejl her)
 • Første gang du søger SU, skal du regne med en sagsbehandlingstid på ca. 2-3 uger

At søge SU er dit eget ansvar

Det er derfor en god idé, at du holder dig orienteret på SU.dk – her kan du både læse om de betingelser, der skal opfyldes for at få SU, samt få et overblik over din egen SU via MinSU.

Hvis du har problemer med at søge SU, kan du kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.

Læs mere på SU.dk her