Pauser i STU forløb

Du kan holde pause i dit STU forløb, men du skal afslutte uddannelsen senest 5 år efter, at du er gået i gang. Der er mulighed for op til 2 års pause, f.eks. pga. sygdom/meget fravær.

Hvis du bliver nødsaget til at holde pause i dit STU forløb, skal dette godkendes af kommunen.

Du kan søge om at genoptage dit STU-forløb så længe du ikke er fyldt 25 år. Kommunen kan i den anledning beslutte at gennemføre ny målgruppevurdering eller ændre i uddannelsesplanen.