Uddannelsesparat?

Du skal vurderes om du er uddannelsesparat. Det handler om at hjælpe dig godt på vej.

I samarbejde med UU skal din skole igen i 10. klasse vurdere, om du er parat til at starte på den ungdomsuddannelse du overvejer.


At komme godt videre

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen.
Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du skal videre efter 10. klasse.


Uddannelsesparat

Du vil modtage uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter i 10. klasse såsom:

 • Vejledning i klassen
 • Obligatorisk brobyging
 • Eventuelle praktikforløb
 • Mulighed for deltagelse i aktiviteter arrangeret af UU
 • Mulighed for deltagelse i åbent hus på ungdomsuddannelserne

Ikke uddannelsesparat

Vi følger op på den vejledning du har fået indtil nu og støtter dig i at blive uddannelsesparat i løbet af din 10. klasse.
Udover obligatorisk brobygning og kollektiv vejledning er der også mulighed for:

 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser

Vurderingen er ikke statisk

Uanset om du er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat, så kan vurderingen ændres løbende frem mod ansøgningstidspunktet.

Hvis du ændrer dit uddannelsesønske, eller ønsker at påbegynde din uddannelse inden afslutningen af 10. klasse, skal skolen og UU ligeledes foretage en ny vurdering af din uddannelsesparathed, inden du kan søge videre.


Når du søger en erhvervsuddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan du som udgangspunkt regne med at blive optaget. Vær opmærksom på, at du skal have mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at blive optaget.

Dine prøvekarakterer bliver derfor automatisk sendt til den erhvervsuddannelse, som du ønsker at søge ind på. Opfylder du ikke adgangskravene kan du fortsat søge optagelse gennem en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelseskravene til erhvervsuddannelserne her


Når du søger en gymnasial uddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du ellers opfylder betingelserne.

Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan du ikke starte direkte på uddannelsen – men du har dog fortsat mulighed for at søge gennem en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelseskravene til en gymnasial uddannelse her


Et godt valg kræver forberedelse

Alle kan træffe et valg, men hvad skal der til for at træffe et godt valg? Der er rig mulighed for at indhente information og inspiration omkring de forskellige ungdomsuddannelser, eksempelvis via:

 • UG.dk
 • eVejledningen
 • Uddannelsernes egne hjemmesider
 • Åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne
 • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af UU

I vurderingen kigger man på