Uddannelsesparat?

Det skal vurderes om du er uddannelsesparat. Det handler om at hjælpe dig godt på vej.

I 8.klasse skal din skole i samarbejde med UU, vurdere om du er parat til ungdomsuddannelse

 • Vurderingen er foreløbig og kan ændres løbende

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen.
Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen.


Hvis du vurderes foreløbig uddannelsesparat

Så modtager du uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter såsom:

 • Vejledning i klassen
 • Deltagelse i “Skills” på erhvervsuddannelserne i løbet af efteråret
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne i løbet af foråret
 • Eventuelle praktikforløb

Husk at være opsøgende

Du og dine forældre skal være opsøgende i forhold til at indhente information om ungdomsuddannelserne, eksempelvis via:

 • UG.dk
 • eVejledningen
 • Uddannelsernes egne hjemmesider
 • Åbent hus arrangementer
 • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af UU

Hvis du vurderes foreløbig ikke uddannelsesparat

Udover de aktiviteter der gives til alle, så får du desuden en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og UU og skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk
En særlig vejledningsindsats kan eksempelvis være:

 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på arbejdspladser
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Brobygningsforløb

Om UPV

På UG.dk har du mulighed for at læse endnu mere om uddannelsesparathedsvurderingen og hvad den betyder.
Læs mere om UPV her


I vurderingen kigger man på