Uddannelse

UU – Kort fortalt

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning og findes over hele landet. UU tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge.
UU har pligt til at tage kontakt til alle unge under 25 år, hvis de ikke er i gang med - eller er faldet fra en ungdomsuddannelse. Desuden skal UU sørge for, at uddannelsesplanen er ajourført, og at den fremsendes til ungdomsuddannelsen.
Når en ung går på en ungdomsuddannelse, er det en vejleder på uddannelsesstedet, som står for vejledningen. Ved overhængende risiko for frafald skal UU i kommunen dog kontaktes af ungdomsuddannelsen.


UU UngeVejen i Faxe Kommune 

Vi vejleder elever i grundskolens 7. - 10. klasse samt de unge 15 - 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Grundskole og 10. klasse

  • alle elever får kollektiv vejledning i klasserne og deltager i vejledningsaktiviteter såsom introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.
  • Vi står for vejledningsaktiviteter for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate - herunder oprettelse af en skole- og vejledningsplan for den unge.
  • Vi samarbejder desuden med lærerne omkring undervisning i emnet "Uddannelse og Job".

Elever i specialtilbud:

  • som udgangspunkt følger vejledningen for elever i specialtilbud den vejledning, som er for elever i 8., 9. og 10. klasse. Der vil dog være mulighed for individuelle løsninger på specifikke områder - eksempelvis introduktionskurser, brobygning og praktikforløb.

Unge 15-17 årige:

  • vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Alle unge i denne alersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Unge 18-24 årige:

  • vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats - herunder især unge, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller indtil den unge er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

 

UU Ungevejen

Søndergade 12
4690 Haslev
Telefon: 56 20 27 90
E-mail: uu@faxekommune.dk