Specialpædagogisk Støtte (SPS)

På ungdomsuddannelserne kan man søge Specialpædagogisk støtte.

SPS står for specialpædagogisk støtte og søges på din ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt for at du kan gennemføre dit uddannelsesforløb.


Om SPS

På ungdomsuddannelserne er der ofte tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere og psykologer, der på forskellig vis har mulighed for at støtte dig i dit uddannelsesforløb.
Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

Betingelser

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:

  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • Være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til
  • Være uddannelsesaktiv

På ungdomsuddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.
SPS kan søges på din ungdomsuddannelse, hvis du eksempelvis har udfordringer i forbindelse med:

Ordblindhed

Hvis du er ordblind, har du typisk mulighed for at få en it-startpakke.

Klik her for at læse mere om ordblindhed

 

Psykiske vanskeligheder

Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du typisk kunne få støttetimer.

Klik her for at læse mere

Døv eller hørehæmmet

Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du typisk kunne få høretekniske hjælpemidler, hvis der er muligt.

Klik her for at læse mere

Blind eller svagsynet

Hvis du er blind eller svagsynet, vil du typisk kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.

Klik her for at læse mere

Bevægelseshæmmet

Hvis du har et bevægehandicap, kan du for eksempel få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.

Læs mere her

Studieture og praktik

Du har mulighed for at få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.