Erhvervspraktik

Fra 8. klasse kan du komme ud og opleve et job i erhvervspraktik

  • Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job inde fra
  • Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
  • Brug dine erfaringer fra praktik i dit uddannelsesvalg
     

Du skal som udgangspunkt selv finde din praktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din uddannelsesvejleder. Når du har fundet en praktikplads, skal der udfyldes en praktikseddel. Den kan du få udleveret hos din uddannelsesvejleder eller finde den nederst på denne side. Når sedlen er udfyldt skal den afleveres til din klasselærer,som underskriver og giver den videre til uddannelsesvejlederen.
 


Hvornår må du komme i erhvervspraktik?

På nogle skoler er der fastlagt en bestemt uge, hvor hele klassen tilbydes muligheden for praktik. På andre skoler aftales praktik individuelt.
Husk i den forbindelse, at aftale med din klasselærer, hvornår det er muligt for dig at komme i praktik. Det er vigtigt, at du sørger for at være i god tid.
 


Specialpraktik

Erhvervspraktik i forsvaret:

OBS - ALT MILITÆRPRAKTIK ER AFLYST I 1. HALVÅR 2021. DER PLANLÆGGES MILITÆRPRAKTIK IGEN I SKOLEÅRET 2021/22.

Der er mulighed for at komme i specialpraktik indenfor militæret. Der er tale om praktik med et begrænset antal pladser. Tal med din vejleder omkring mulighederne for at komme afsted. Ønsker du at komme i specialpraktik, skal du udfylde en specialpraktikseddel. Den kan du få udleveret fra din vejleder, eller du kan finde den nederst på denne side.

Læs mere om praktik i militæret her

Læs mere om Forsvarets uddannelser her

 


Du bliver forsikret

Når du deltager i praktik formidlet af UU UngeVejen, er du dækket af Statens erstatningsordning.
Du kan læse mere om forsikringen og hvad den dækker her
 


Hvad må du i erhvervspraktik?

Hvis du er 13 år?

Når du er 13 år, må du udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for din sikkerhed og sundhed, og du må ikke beskæftige dig med, eller være i nærheden af, maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Hvis du er 14 år?

Når du er 14 år, må du gerne beskæftige dig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Hvor længe må du arbejde?

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må du som elev i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Du må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal du have to fridøgn.