Studievalg Danmark

Har du en gymnasial uddannelse eller har du været på arbejdsmarkedet og vil gerne videre i din karriere? Studievalg Danmark, Center Sjælland vejleder alle, der er interesseret i en videregående uddannelse og efteruddannelse.


Kontakt Studievalg Danmark, Center Sjælland, hvis du har spørgsmål vedrørende:

  • Videregående uddannelser
  • Efteruddannelser
  • Optagelsesregler
  • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
  • Karriereplanlægning

Personlig henvendelse:
Jernbanegade 12, 4700 Næstved

Studievalg Danmark, Center Sjællands kontaktoplysninger og åbningstider