Pauser i STU forløb

Hvis den unge bliver nødsaget til at holde pause i sit STU forløb på grund af sygdom eller andre grunde, skal dette godkendes af kommunen.

Den unge kan søge om at genoptage sit STU-forløb så længe vedkommende ikke er fyldt 25 år. Kommunen kan i den anledning beslutte at gennemføre ny målgruppevurdering eller ændre i uddannelsesplanen.