Uddannelse

Om UU UngeVejen

Vores opgaver:

UU UngeVejen vejleder elever i grundskolens 7. - 10. klasse samt de unge 15 - 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Grundskole og 10. klasse

  • alle elever får kollektiv vejledning i klasserne og deltager i vejledningsaktiviteter såsom introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.
  • Vi står for vejledningsaktiviteter for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate - herunder oprettelse af en skole- og vejledningsplan for den unge.
  • Vi samarbejder desuden med lærerne omkring undervisning i emnet "Uddannelse og Job".

Elever i specialtilbud:

  • som udgangspunkt følger vejledningen for elever i specialtilbud den vejledning, som er for elever i 8., 9. og 10. klasse. Der vil dog være mulighed for individuelle løsninger på specifikke områder - eksempelvis introduktionskurser, brobygning og praktikforløb.

Unge 15-17 årige:

  • vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan - dette sker under hensyn til, at alle unge i denne alersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Unge 18-24 årige:

  • vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats - herunder især unge, der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

 

UU Ungevejen

Søndergade 12
4690 Haslev
Telefon: 56 20 27 90
E-mail: uu@faxekommune.dk