Kit Agerholm

Grundskolevejleder og vejleder for unge til og med 17 år

Mobil: 5620 2758
E-mail: agerh@faxekommune.dk

Kit er tilknyttet følgende skoler:

  • Midtskolen, afdeling Bavne
  • Midtskolen, afdeling Møllevang
  • Midtskolen, afdeling Sofiendal
  • Karise Ungdomshus