Heidi Green Tejmers

Heidi Green Tejmers

Grundskolevejleder og vejleder for unge til og med 17 år

Mobil: 5620 2753
E-mail: hegrb@faxekommune.dk

Heidi er tilknyttet følgende skoler:

  • Østskolen afdeling Hylleholt
  • Østskolen afdeling Karise
  • Østskolen afdeling Rollo
  • Druestrup Friskole