Heidi Green Tejmers

Grundskolevejleder og vejleder for unge til og med 17 år

Mobil: 5620 2753
E-mail: hegrb@faxekommune.dk

Heidi er tilknyttet følgende skoler:

Østskolen afdeling Hylleholt
Østskolen afdeling Karise
Østskolen afdeling Rollo
Druestrup Friskole